J-234-2004

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-234-2004

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Bergen, 14.12-2004

                                                                                                          TLØ/EW

 

 

FORSKRIFT OM VERN AV SÅRBARE HABITATER I INTERNASJONALT FARVANN

Fiskeri- og kystdepartementet har den 14. desember 2004 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4, fastsatt følgende forskrift;

 

 

 

§ 1. Formål

 

Formålet med denne forskrift er å beskytte sårbare habitater mot ødeleggelser som følge av fiskeriaktivitet, og dermed bidra til en forsvarlig ressursforvaltning blant annet ved å sikre reproduksjons- og oppvekstområder for mange fiskeslag.

 

 

 

§ 2. Forbud mot fiske

 

Det er forbudt å drive fiske med bunntrål (trål som slepes under fiske og i den forbindelse kan berøre bunnen), garn og line i områdene innenfor følgende koordinater:

 

Område 1.       Hekate

 

a:         52° 21.2866 N                       og        31° 09.2688 V

b:         52° 20.8167 N                       og        30° 51.5258 V

c:         52° 12.0777 N                       og        30° 54.3824 V

d:         52° 12.4144 N                       og        31° 14.8168 V

Herfra til posisjon a.

 

Område 2.       Faraday

 

a:         50° 01.7968 N                       og        29° 37.8077 V

b:         49° 59.1490 N                       og        29° 29.4580 V

c:         49° 52.6429 N                       og        29° 30.2820 V                                  

d:         49° 44.3831 N                       og        29° 02.8711 V

e:         49° 44.4186 N                       og        28° 52.4340 V

 

f:          49° 36.4557 N                       og        28° 39.4703 V

g:         49° 29.9701 N                       og        28° 45.0183 V

h:         49° 49.4197 N                       og        29° 42.0923 V

Herfra til posisjon a.

 

Område 3.       Reykjanes Ridge

 

a:         55° 04.5327 N                       og        36° 49.0135 V

b:         55° 05.4804 N                       og        35° 58.9784 V

c:         54° 58.9914 N                       og        34° 41.3634 V

d:         54° 41.1841 N                       og        34° 00.0514 V

e:         54° 00.0000 N                       og        34° 00.0000 V

f:          53° 54.6406 N                       og        34° 49.9842 V

g:         53° 58.9668 N                       og        36° 39.1260 V

Herfra til posisjon a.

 

Område 4.       Altair

 

a:         44° 50.4953 N                       og        34° 26.9128 V

b:         44° 47.2611 N                       og        33° 48.5158 V

c:         44° 31.2006 N                       og        33° 50.1636 V

d:         44° 38.0481 N                       og        34° 11.9715 V

e:         44° 38.9470 N                       og        34° 27.6819 V

Herfra til posisjon a.

 

Område 5.       Antialtair

 

a:         43° 43.1307 N                       og        22° 44.1174 V

b:         43° 39.5557 N                       og        22° 19.2335 V

c:         43° 31.2802 N                       og        22° 08.7964 V

d:         43° 27.7335 N                       og        22° 14.6192 V

e:         43° 30.9616 N                       og        22° 32.0325 V

f:          43° 40.6286 N                       og        22° 47.0288 V

Herfra til posisjon a.                           

 

 

 

§ 3. Straff

 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53.

 

 

 

 

 

 

 

§ 4. Inndragning

 

Ved overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift, kan det foretas inndragning i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 54.

 

 

 

§ 5. Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2005 og gjelder til og med 31. desember 2007.

 

””””””””””””””””””””””””””