J-28-2004

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-28-2004

 

                                                                                                          Bergen,17.02 2004

                                                                                                          ES/EB

 

Forskrift om helligdagsfredning i lofoten oppsynsområde i den periode av året hvor lofotoppsynet er satt

Fiskeridepartementet har den 12.02.2004 i medhold av lov av 3. juni 1983 om  saltvannsfiske § 13, fastsatt følgende forskrift:

 

§ 1  Helligdagsfredning

 

I den periode av året hvor Lofotoppsynet er satt er det forbudt å drive fiske og fangst i Lofoten oppsynsområde fra midnatt til midnatt på søn- og helligdager.

 

§ 2  Avgrensning av Lofoten oppsynsområde

 

Lofoten oppsynsområde omfatter havstrekningen innenfor 12 n. mil av grunnlinjene fra N 68º35' langs Lofotens ytterside rundt Værøy og Røst og videre innover Vestfjorden så langt som skreifisket til enhver tid drives av fiskere. Oppsynsområdet begrenses i sør av N 67º10' i området mellom 4 og 12 mil av grunnlinjene.

 

§ 3  IkrafttredelseDenne forskrift trer i kraft straks.

 

 

 

 

---------------------------------------