J-1-2004

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
   

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-1-2004

(J-1-2003 UTGÅR)

 

Bergen, 5.1.2004

           

HJ/EW

 

Fiskeridirektøren har den 5. januar 2004 i medhold av §§ 7 og 12 i forskrift av 6. oktober 1989 om trålfrie soner og fleksible områder utenfor 12 n. mil fra grunnlinjene ved det norske fastland bestemt:

 

§ 1

 

På Malangsgrunnen etableres et fleksibelt område. Området avgrenses av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1. N 70° 00'  E 17° 28'

2. N 70° 00'  E 16° 28'

3. N 70° 14'  E 16° 58'

4. N 70° 14'  E 17° 56'

 

i tidsrommene 1. januar til 20. mars 2004 og 20. oktober til 31. desember 2004.

 

§ 2

På Moskenesgrunnen etableres et fleksibelt område. Området avgrenses av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1. N 68° 08'  E 11° 52'

2. N 68° 23'  E 10° 52'

3. N 68° 42'  E 12° 17'

4. N 68° 32'  E 12° 46'

 

i tidsrommet 1. januar til 15. mai 2004.

 

§ 3

 

På Røstbanken etableres et fleksibelt område. Området avgrenses av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1.         N 67° 00'      Ø 11° 41'  (ved fiskerigrensen)

2.         N 67° 00'      Ø 10° 52'  

3.         N 67° 30'      Ø 10° 41'  

4.         N 67° 53'      Ø 11° 15'  

5.         N 67° 53'      Ø 12° 10,5'  (ved fiskerigrensen)

 

i tidsrommet 1. januar til 15. mai 2004.

 

§ 4

 

§ 9 i forskrift av 6. oktober 1989 om trålfrie soner og fleksible områder utenfor 12 n. mil fra grunnlinjene ved det norske fastland gjelder innenfor de områder som er fastsatt i denne forskrifts §§ 1, 2 og 3.

 

§ 5

 

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2004.

 

            """"""""""""""""""""""""""""""""