J-157-2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-157-2005

(J-133-2005 UTGÅR)

Bergen, 17.8.2005

HJ/EW

 

Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark.

 

Fiskeridirektøren har den 17. august 2005 i medhold av  Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen §  47, bestemt:

 

 

I

 

Fiskeridirektørens forskrift av 15. april 2005 om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark, oppheves

 

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,