J-261-2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-261-2005

(J-207-2004 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 16.12.2005

HJ/EW

 

 

Lisens for fiske og fangst i russisk økonomisk sone i 2006.

 

Når det gjelder lisensordningen for norske fartøy som ønsker å drive fiske og fangst i russisk økonomisk sone, er det fremdeles noen uavklarte spørsmål i forhold til hva som gjelder for årets begynnelse. Russiske myndigheter krever blant annet mer utfyllende opplysninger i forbindelse med søknad om lisens.

 

For det enkelte fartøy innebærer dette at det er nødvendig å sende inn lisenssøknadsskjema snarest. Dette gjelder for alle norske fartøy som har til hensikt å fiske i russisk økonomisk sone i 2006.

 

Ingen norske fartøy vil kunne gis lisens før søknadene er formelt behandlet av russiske myndigheter. Selv om søknaden sendes umiddelbart, er det ikke sannsynlig at lisens vil være utstedt før 1. januar 2006. Dette innebærer at det enkelte fartøy bør planlegge sin drift med annet utgangspunkt fra årets begynnelse enn fiske i russisk økonomisk sone.

 

Benytt vedlagte (./.) søknadsskjema. Søknaden sendes til Fiskeridirektoratet, telefax 55 23 80 90 eller Postboks 2009 Nordnes, 5817 Bergen.

 

Fiskeridirektoratet vil understreke at fiske i russisk økonomisk sone uten lisens vil bli sett på som et svært grovt brudd på russiske fiskeribestemmelser.

 

Det kan opplyses at det for 2006 ikke vil være adgang til å fiske etter lodde i russisk økonomisk sone.

 

 

                                                           """""""""""""""""""""""""""