”Kvalitet på pelagisk fisk” påmeldingsfrist 10.juni

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 


Invitasjon til seminaret:

 

”Kvalitet på pelagisk fisk”

- med særlig fokus på NVG sild -

 


På bakgrunn av resultatene fra et stort samarbeidsprosjekt, ”Pelagisk kvalitet – fra hav til fat” i regi av FHL/Pelagisk forum og Norges Sildesalgslag, inviteres det herved til seminaret ”Kvalitet på pelagisk fisk – med særlig fokus på NVG sild” 20. og 21. juni i Lofoten.

 

Seminaret tar sikte på å belyse de viktigste kvalitetskriterier og kritiske punkter i de primære produksjonsledd for norsk vårgytende sild (fangst, mottak, lagring, pakking og frysing).

 

Målgruppen for seminaret er personell som jobber med pelagisk fisk. Vi håper på deltakelse fra både flåten, mottaks- og foredlingsbedrifter, markedsaktører, fiskeriforvaltning og forskning.

På grunn av begrenset overnattingsmuligheter er det først til mølla prinsippet som gjelder.

 

Sted           :Nyvågar Rorbuhotell, Kabelvåg

Arrangør      : FHL - Pelagisk Forum og Norges Sildesalgslag

Dato           : 20. og 21. juni 2005

Det vil bli holdt et lignende seminar i forbindelse med Pelagiske dager i

Ålesund 24. og 25. august 2005. Her vil fokus være både NVG sild og

makrell.

 

Foreløpig seminarprogram

 

 

Mandag 20. juni 2005

 

12.00 - 12.15

”Velkommen” ved Jan Thorsen, FHL pelagisk forum og Kenneth Garvik, Norges Sildesalgslag + ”Arbeidslunch”

12:15 – 14:15

Teoretisk gjennomgang av de parametere som bestemmer kvalitet på pelagisk fisk med spesiell fokus på NVG sild. v/Arne Levsen (NIFES) og Hanne Digre (SINTEF)

 

  • Årstidsvariasjoner og kvalitetsaspekter med NVG sild
  • Fangst- og ombordprosessens påvirkning på kvaliteten
  • Fysiske, kjemiske, mikrobiologiske, sensoriske kvalitetskriterier
  • Kvalitetsvurdering av NVG sild
14:15 - 14:30

Kaffepause m/matbit

14:30 - 15:00

Hva sier kvalitetsforskriftene om kvalitet på pelagisk fisk – v/ Mattilsynet

15:00-15:40

Tilbakemelding fra markedet

v/ Møreforskning og Paul Knapskog (Athena Seafood)

15:40 – 16:00

Sporbarhet i den pelagiske verdikjeden, presentasjon av sporbarhetsguide v/Hanne Digre (SINTEF)

19:00 – 23.00

Båtcruice med ”Gamlefergen” + Middag.

 

 

Tirsdag 21. juni 2004

 

09:00-11:00

Hvordan kan pelagisk næring bli en bedre leverandør av kvalitetsprodukter?

Gruppearbeid m/presentasjon

11:00-12:00

Oppsummering/diskusjon v/ Jan Thorsen eller Kenneth Garvik

(Presentasjon av pelagisk handlingsplan v/Åge Eriksen eller Jan T.)

12:00-13:00

Lunch

13:00-14:00

Omvisning Lofoten Pelagiske

 


Påmeldingsskjema

 

Navn på deltaker:

 

 

Bedrift/organisasjon:

 

 

Adresse:

 

 

Tlf/Fax:

 

 

E-mail:

 

 

 

Seminaravgiften dekker:

  • Selve seminaret
  • Overnatting på Nyvågar Rorbuhotell fra 20. til 21. juni
  • Enkel lunsj dag 1 + kaffepause
  • Cruise og middag m/drikke til maten
  • Fellestransport
  • Lunsj dag 2
 

Sett kryss for ETT av følgende alternativer:

 

Jeg ønsker enkeltrom og betaler                                              Kr. 2500,-       ……

 

Jeg ønsker å dele rom og betaler                                             Kr. 2100,-       ……

Jeg ønsker å dele rom med……………………………………………

 

Jeg skaffer overnatting selv og betaler                          Kr. 1800,-       ……

 

For de som ønsker overnatting fra på Nyvågar Rorbuhotell fra søndag 19. til mandag 20. juni tar selv kontakt, se www.nyvaagar.no. (betales direkte av deltaker).

 

Påmelding er først gyldig etter pengene er kommet til FHL’s konto.

 

På grunn av begrenset antall plasser er det ”først til mølla” som gjelder.

 

Ferdig utfylt skjema faxes/mailes innen 10. juni til:

 

FHL, Pelagisk forum v/Jan Thorsen

[email protected], faxnr.: +47 55 55 48 61

 

Seminaravgiften innbetales på konto 6401.05.98069 i Nordea BankASA,

merket ”Kvalitets seminar Lofoten 2005”

 

Deltakerens signatur:

 

……………………………………………………………..