J-132-2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-132-2005

 

 

 

 

Bergen, 28.6.2005

HR/EW

 

Ikrafttredelse av forskrift om endring av forskrift om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v.

Fiskerdirektoratet har den 28. juni 2005 med hjemmel i forskrift av 19. september 1997 nr. 1019 om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v. og endring av 30. mars 2005, med hjemmel i forskrift av 19. september 1997 nr. 1019 om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v. fastsatt følgende:

 

 

 

§ 1

 

Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 30. mars 2005 trer i kraft 1. juli 2005.

 

”””””””””””””””””””””””””””””