J-91-2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-91-2005

(J-111-2004 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 2.5.2005

HJ/EW

 

Lisens for fiske i færøysk sone i 2005.

 

Lisensordningen for fiske i færøysk sone er den samme som i fjor og innebærer at alle norske fartøy som fisker i færøysk sone må ha lisens fra færøyske myndigheter.

 

Fiskeridirektøren har søkt om ny lisens for 2005 for alle norske fartøy som hadde lisens i 2004.

 

Fartøy som ikke hadde tillatelse til å fiske i færøysk sone i 2004 og som ønsker å starte fiske i færøysk sone i 2005, må sende søknad til Fiskeridirektøren, Postboks 2009 Nordnes, 5817 Bergen eller telefax 55 23 80 90.

 

Det samme gjelder fartøy med endringer i: navn, registreringsnummer, eierforhold, tekniske data eller type fiskeri.

 

Benytt vedlagte (./.) søknadsskjema eller søk interaktivt på www.fdir.no/ressursforvaltning/skjema/lisenser.

 

Vedlegget finnes på: http://www.fdir.no/fiskeridir/ressursforvaltning/jmeldinger

 

 

””””””””””””””””””””””””””

 


SØKNADSSKJEMA FOR LISENS FOR FISKE I FÆRØYSK SONE

 

 

 

Fartøyets navn

 

 

Registreringsnummer

 

 

Radiokallesignal

 

 

Bruttotonn

 

 

Lengste lengde

 

 

Motorstyrke (HK)

 

 

Eiers navn og adresse

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                           Kryss av:

Fiskeslag og redskap

 

 

 

 

 

 

Bunnfisk – Line/garn ……………………….    …….

 

Kolmule – Trål ……………………………..    …….

 

Kolmule – Not ……………………………...    …….

 

Makrell – Trål …………………..………….    …….

 

Makrell – Not ………………………………    …….

 

 

 

Dato: ………………                  Underskrift: ……………………………………………