J-94-2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-94-2005

(J-88-2005 UTGÅR)

 

Bergen, 10.5.2005

HØ/EW

 

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark.

 

Fiskeridirektøren har den 10. mai 2005 i medhold av  Fiskeridepartementets forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk §§ 3, 4 og 6 og forskrift av 11. juli 1997 om adgang til å fiske med snurrevadpose med kvadratiske masker i stengte områder § 2 bestemt:

 

I

 

I Fiskeridirektørens forskrift av 15. april 2005 om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark, gjøres følgende endring:

 

§§ 2 og 4 oppheves.

 

Nåværende §§ 3, 5 og 6  blir ny §§ 2, 3 og 4.

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

Forskriften lyder etter dette:

 

Forskrift  om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark.

 

Fiskeridirektøren har den 15. april 2005 i medhold av  Fiskeridepartementets forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk §§ 3, 4 og 6 og forskrift av 11. juli 1997 om adgang til å fiske med snurrevadpose med kvadratiske masker i stengte områder § 2 bestemt:

§ 1

 

Det er forbudt å fiske med snurrevad på Persfjorden innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1. Nord 70 grader 36,7  minutter.  Øst 30 grader 20  minutter.

2. Nord 70 grader 37,2  minutter.  Øst 30 grader 42  minutter.

3. Nord 70 grader 35     minutter.  Øst 30 grader 46  minutter.  

4. Nord 70 grader 26,5  minutter.  Øst 31 grader 18  minutter.

5. Nord 70 grader 23,6  minutter.  Øst 31 grader 02  minutter.

videre langs land til posisjon 1.

 

§ 2

 

Det er forbudt å fiske med snurrevad utfor Kjøllefjorden, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1. Nord 70 grader 55 minutter.      Øst 27 grader 07 minutter.

2. Nord 70 grader 55 minutter.      Øst 27 grader 00 minutter.

3. Nord 71 grader 00 minutter.      Øst 27 grader 05 minutter.  

4. Nord 71 grader 05 minutter.      Øst 27 grader 15 minutter.

5. Nord 71 grader 01,8 minutter.   Øst 27 grader 20 minutter

videre langs land til posisjon 1.

 

§ 3

 

Det er forbudt å fiske med snurrevad utfor Helnes, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1. Nord 71 grader 03,4 minutter.  Øst 26 grader 10 minutter.

2. Nord 71 grader 05 minutter.     Øst 26 grader 10 minutter.

3. Nord 71 grader 03 minutter.     Øst 26 grader 22,5 minutter.

4. Nord 71 grader 00 minutter.     Øst 26 grader 11,5 minutter.

5. Nord 71 grader 00 minutter.     Øst 26 grader 07,5 minutter

videre langs land til posisjon 1.

 

§ 4

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

”””””””””””””””””””””””””””””