J-96-2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-96-2005

(J-112-2004 UTGÅR)

 

 

Bergen, 24.5.2005

HJ/EW

 

Lisens for fiske i eu-sonen i 2005.

 

Lisensordningen for EU-sonen er den samme som i fjor og innebærer at alle norske fartøy som fisker i EU-sonen og er større enn 200 bruttotonn må ha lisens fra EU-kommisjonen.

 

Fiskeridirektøren har søkt om ny lisens for 2005 for alle norske fartøy som hadde lisens i 2004.

 

Fartøyene skal ikke ha lisensdokument om bord.

 

Det presiseres at lisensiering likevel foretaes på vanlig måte.

 

Bare fartøy med endringer i navn, registreringsnummer, eierforhold, tekniske data eller type fiskeri må sende ny søknad til Fiskeridirektøren, Postboks 2009 Nordnes, 5817 Bergen eller telefax 55 23 80 90.

 

Benytt vedlagte (./.) søknadsskjema eller søk interaktivt på www.fdir.no/ressursforvaltning/skjema/lisenser.

 

 

Registrering av fartøy som er 200 bruttotonn eller mindre:

 

Fiske i EU-sonen med fartøy som er 200 bruttotonn eller mindre er ikke lisenspliktig. Det er likevel avtalt mellom EU og Norge å utveksle lister over slike mindre fartøy som fisker i hverandres soner. Disse fartøy skal derfor også sende registreringsskjemaet til Fiskeridirektøren.

 

De fartøy som tidligere er registrert trenger ikke å sende ny registrering uten at det foreligger slike endringer som nevnt ovenfor.

 

Det er det samme skjemaet som skal benyttes både ved søknad om EU-lisens for fartøy over 200 brt. og for fartøy under 200 brt. som skal registreres for fiske i EU-sonen.

 

Søknadsskjema finnes på: http://www.fdir.no/fiskeridir/ressursforvaltning/jmeldinger