J-2-2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

Bergen,.03.01 2006

HJ/EB

 

 

 

Gjennomføring av lisensiering for fiske og fangst i russisk økonomisk sone i 2006.

 

Det vises til J-261-2005 datert 16. desember 2005, der alle norske fartøy som har til hensikt å fiske i russisk økonomisk sone i 2006 blir bedt om snarest å sende inn søknadsskjema til Fiskeridirektoratet.

 

Russiske myndigheter har umiddelbart før årsskiftet bestemt at alle norske fartøy som hadde lisens for  å drive fiske og fangst i russisk økonomisk sone pr. 31. desember 2005, kan fortsette å fiske på denne lisensen i 2006.

 

For fartøy som har sendt inn søknadsskjema som anmodet i J-261-2005, men som ikke hadde lisens i 2005, vil Fiskeridirektoratet oversende disse til russiske myndigheter snarest. Dette gjelder også fartøy med endringer i fartøyopplysninger, redskap og fiskeslag i forhold til i fjor.

 

Disse fartøyene som ikke omfattes av ”roll-over” arrangementet kan ikke starte fisket uten å ha vært i kontakt med Fiskeridirektoratet.

 

 

 

                                                           """""""""""""""""""""""""""