J-8-2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-8-2006

(J-2-2005 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 17.01 2006

HØ/EB

 

 

 

Forskrift om etablering av fleksible områder i 2006.

 

Fiskeridirektoratet har den 17. januar 2006 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4 og 8, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13 fastsatt og forskrift av 21. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 55 fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1

 

I tidsrommene 1. januar til 20. mars 2006 og 20. oktober til 31. desember 2006 etableres et fleksibelt område på Malangsgrunnen avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1. 70° 00' N       17° 28' Ø (ved fiskerigrensen)

2. 70° 00' N       16° 28' Ø

3. 70° 14' N       16° 58' Ø

4. 70° 14' N       17° 56' Ø(ved fiskerigrensen)

 

 

 

§ 2

 

I tidsrommet 1. januar til 15. mai 2006 etableres et fleksibelt område på Moskenesgrunnen avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1. 68° 08' N       11° 52' Ø

2. 68° 23' N       10° 52' Ø

3. 68° 42' N       12° 17' Ø

4. 68° 32' N       12° 46' Ø

 

 

 

 

 

§ 3

 

I tidsrommet 1. januar til 15. mai 2006 etableres et fleksibelt område på Røstbanken avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1. 67° 00' N       11° 41' Ø (ved fiskerigrensen)

2. 67° 00' N       10° 52' Ø

3. 67° 30' N       10° 41' Ø 

4. 67° 53' N       11° 15' Ø 

5. 67° 53' N       12° 10,5' Ø (ved fiskerigrensen)

 

 

 

§ 4

 

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2006.

 

                                                       """"""""""""""""""""""""""""""""