J-106-2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-106-2006

(J-90-2006 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 29.5.2006

HJ/EW

 

Forskrift om oppheving av forskift om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark.

 

Fiskeridirektøren har den 29. mai 2006  i medhold av  Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen §  47, bestemt:

 

 

I

 

Fiskeridirektørens forskrift av 3. april 2006 om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark oppheves.

 

 

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’