J-42-2007 Fiske i EU sonen for norske fartøy i 2007

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-42-2007

(J-47-2006 UTGÅR)

 

 

 

Bergen,  9.2.2007

HJ/EW

 

 

Fiske i EU‑sonen for norske fartøy i 2007, rapporteringsplikt og teknisk regelverk.

 

Regler for fiske i EU-sonen for 2007 er fastsatt i EUs rådsforordning no. 41/2007. Denne forordningen inneholder primært kvoter for EUs egne fiskere. Men den gir også tekniske rammevilkår for utøvelse av fiske. Disse vil gjelde også for norske fiskere så langt de passer med det fisket som utøves. Forordningen gir i tillegg spesielle regler for tredjelands fartøy ved fiske i EU-sonen. For norske fartøy vil dette for eksempel være rapporteringsregler. Hele forordningen er på over 200 sider. Rapporteringsreglene finnes i forordningens vedlegg VI (side 174-180).

 

 

Rapportering -  Generelt.

 

EUs rapporteringsregelverk for 2007 er det samme som for 2006 da det bl. a.  ble innført et nytt format ved sending av meldinger til EU Kommisjonen. Norske fartøy skal benytte et bestemt oppsett ved sending av meldinger som ”fangst ved inngang”, ”fangstrapport”, ”fangst ved utgang” og ”omlastingsrapport”. Meldingene skal inneholde koder og data som skal settes opp linje for linje og med mellomrom mellom kode og dataelement.

 

Meldingene skal sendes til EU Kommisjonen i Brussel på Sat Com C eller e-mail. De korrekte numrene er som følger:

 

Sat Com  C       420599543 (retningsnummer 0584 eller 0581)

e-mail               [email protected]

 

Fartøy som deltar i prosjektet mellom EU og Norge om elektronisk rapportering (ERS) kan fortsette å rapportere i henhold til det som er avtalt i dette prosjektet, dvs. at fartøy som rapporterer elektronisk ved bruk av SatRap via Fiskeridirektoratet til EU Kommisjonen, kan fortsette med dette.

 

 

Kontrollregime for kolmulefisket i EU-sonen.

 

I tillegg til den generelle rapporteringen som nevnt ovenfor, innførte EU i 2006 et nytt kontrollregime i kolmulefisket. Det samme gjelder i 2007. Dette innebærer at fartøy som skal fiske etter kolmule i EU sonen og som har fangst om bord, skal fremstille seg for kontroll. Fisket kan ikke starte før det er gitt tillatelse. Det skal sendes melding til den skotske eller irske FMC minst 4 timer før inngang i sonen på e-mail eller pr. telefon på følgende nummer/adresse:

 

 

            FMC Skottland  e-mail: [email protected]        Tlf: +44 131 217 9700

            FMC Irland        e-mail: [email protected]                  Tlf: +353 87 236 5998

 

Ved avslutning av fisket, og dersom fangsten ikke skal landes i en EU havn, skal fartøyene fremstille seg for kontroll i et av tre fastsatte kontrollområder:

 

 

A.                  ICES rute 48 E2 i område IVa (tilsvarende område 43 lokalitet 79)

B.                  ICES rute 46 E6 i område IVa (tilsvarende område 42 lokalitet 19)

C.                  ICES rute 48 E8, 49 E8 eller 50 E8 i område IVa (tilsvarende område 42 lokalitetene 41, 51 eller 61)

 

Angivelsene i parentes refererer seg til rutesystemet som fremgår på kartet trykket i fangstdagboken.

 

Melding skal sendes minst fire timer på forhånd til den skotske FMC på e-mail eller pr. telefon.

 

 

Fullstendig informasjon om rapporteringsreglene kan hentes ut på EU sine internettsider

www.eur-lex.europa.eu, Council Regulation (EC) no. 41/2007, Annex VI, i dansk versjon; EU-forordning

no. 41/2007, bilag VI. Også det øvrige tekniske regelverket er å finne i nevnte forordning.

 

 

Veiledning - Internett:

 

Dansk versjon:

Skriv www.eur-lex.europa.eu

Velg dansk (DA)

Klikk ”Enkel søgning” til venstre

Velg ”Søg på nummer” og klikk ”Documentreference”

Velg ”Forordning” og skriv 2007 i ”Årstall” og 41 i  ”Nummer”

Klikk ”Søg”, klikk ”pdf” og få frem Forordning no. 41/2007

 

Engelsk versjon:

Skriv www.eur-lex.europa.eu

Velg engelsk (EN)

Klikk ”Simple search” til venstre

Velg ”Search by document number” og klikk ”Natural number”

Velg ”Regulation” og skriv 2007 i ”Enter the year” og 41 i ”Enter the number”

Klikk ”Search” , klikk ”pdf” og få frem Council Regulation no. 41/2007

 

 

 

Eller direkte lenke til pdf-filen, engelsk versjon:

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_015/l_01520070120en00010213.pdf

 

dansk versjon:

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/da/oj/2007/l_015/l_01520070120da00010213.pdf

 

 

””””””””””””””””””””””””””””””””””””