J-121-2015 Elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata ved utlendingers fiske i NØS,territorialfarvann og ved Jan Mayen

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )