01/99 Oms.best. for sild og makrell 1999

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Med virkning fra 01.01.99 er det gjort en endring i omsetningsbestemmelsene vedrørende fiskers anledning til å reservere seg mot bud fra kjøper som ligger innenfor utbudsområde. Bestemmelsen på området lyder nå slik: "Salgsleder fastsetter utbudsområdet i samråd med og i henhold til anmodning fra fisker. Utbudsområdet skal under alle salg settes slik at flere kjøpere gis anledning til å by på fangsten og med sikte på å oppnå en effektiv konkurranse om pris og leveringsvilkår. Fisker kan ved melding til laget reservere seg mot ethvert bud fra en kjøper som ligger innenfor utbudsområdet når slik reservasjon er saklig begrunnet i kjøpers forhold. Dersom Norges Sildesalgslag av hensyn til omsetningen, fiskers og kjøpers forhold etter egen vurdering finner grunnlag for det etter å ha fått seg forelagt saken, kan Norges Sildesalgslag med bindende virkning bestemme at utbudsområdet også skal omfatte kjøper som fisker har reservert seg mot. Ansvar mot laget kan ikke gjøres gjeldende som følge av slik beslutning". Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG Arild P Aarseth Knut Torgnes