55/99 Redskapskode på auksjonslistene/auksjonsystemet.

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Kjøpere av fisk til konsumanvendelse Det vil i fremtiden ikke bli angitt særskilt i anmerkningsfeltet hvorvidt fangst er trålfanget. På auksjonslisten angis redskapskode i første felt etter båtnavn. De viktigste kodene er: 10 = Kystnot (Kystfartøygruppen) 11 = Ringnot (Ringnotgruppen) 53 = Flytetrål 54 = Flytetrål par (Koder for trål vil alltid ligge i 50-serien, not i 10-serien.) I auksjonssystemet vises redskapsgruppe både med kode og i klartekst. (oppslag på hvert enkelt fartøy) Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG Knut Torgnes Sigbjørn Sandtorv