50/99 Omsetningsituasjon for makrell og NVG sild til konsum

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
OMSETNINGSSITUASJONEN FOR MAKRELL OG NVG SILD TIL KONSUM AUKSJONERT FRA LAGETS KONTOR I BERGEN. Norges Sildesalgslag erfarer at innmeldt kvantum makrell og sild enkelte dager nærmer seg grensen for hva det er mulig å omsette til konsum. For å kunne gi flåten bedre mulighet til å holde seg orientert om status i omsetningen, og således til å planlegge fiske i forhold til dette, vil vi f.o.m fredag 24. september legge ut følgende informasjon på vår polling faks, med nr 55 54 95 90, etter hver konsumauksjon for hvert av de nevnte fiskeslag: Antall fangster bydd ut på auksjonen Auksjonskvantum Solgt kvantum Snittpris pr sortiment Antall kjøpere med bud Tjenesten er lagt inn under kode 11* Vi tar sikte på å ha informasjonen klar på faksen innen en time etter avsluttet auksjon. Faksen har dessverre begrenset kapasitet, og vi beklager de problemer som vil måtte oppstå i denne forbindelsen. Generelt ber Norges Sildesalgslag om at fiskerne holder seg oppdatert om omsetningssituasjonen, og så langt det er mulig tar hensyn til dette før fangst blir tatt. Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG Knut Torgnes Govert Grindhaug