39/00 Føring av sluttsedler

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Kjøpere av makrell til konsumanvendelse Norges Sildesalgslag viser til rundskriv 36/00. I tilknytning til overgangen til det nye pris- og sortimentsregimet for makrell fra 14.08.00 var det forutsetningen at det ved føring av sluttseddel skulle fremgå hva som er endelige gjennomsnittsvekt pr. fisk i fangsten for den enkelte leveranse. I følge opplysninger er ikke disse opplysningene oppgitt i alle tilfeller. Norges Sildesalgslag vil derfor presisere at endelig gjennomsnittsvekt pr. fisk i fangsten skal påføres sluttseddelen ved levering av makrell til konsumanvendelse med unntak for leveranser til fersk anvendelse. Endelig gjennomsnittsvekt skal oppgis/føres i sortimentsrubrikken på sluttseddelen. Norges Sildesalgslag gjør også oppmerksom på at dersom avvik mellom innmeldt og endelig gjennomsnittsvekt pr. fisk innebærer justert pris i henhold til de retningslinjer som er avtalt mellom Norges Sildesalgslag og Fiskerinæringens Landsforening skal justert pris oppgis på sluttseddelen. Hvis ikke, skal opprinnelig pris (auksjonspris / avtalt pris) stå på sluttseddelen. Etter gjeldende reguleringsbestemmelser for fiske etter makrell settes det grense for hvor mye makrell på 600 gram og mer som kan leveres av det enkelte fartøy i løpet den enkelte sesong. I kjølvannet av det nye pris- og sortimentsregimet har Norges Sildesalgslag tatt opp spørsmålet om G-6 reguleringen med myndighetene. Til saken er avklart må kjøper påføre andelen med G-6 makrell i den enkelte fangst i merknadsrubrikken på sluttseddelen. Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG Knut Torgnes Roald Oen