56/00 Periodisering av merverdiavgift ved kjøp av fiskeråstoff

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Alle norske kjøpere Kjøpere av råstoff må svare 11,11 % merverdiavgift på omsetningen gjennom Norges Sildesalgslag. Dette er inngående merverdiavgift for kjøper som refunderes fra Fylkesskattesjefen ved terminvise omsetningsoppgaver. Grunnlaget for mva refusjonen er faktura fra Norges Sildesalgslag som dateres fortløpende etter som de produseres og ikke med sluttseddel-/leveringsdato. Tidsforskjellen mellom leverings- og fakturadato kan i utgangspunktet medføre at refusjon av inngående merverdiavgift blir forskjøvet til neste mva-termin. Dette kan bli en ekstra likviditetsbelastning for kjøperne som kan virke urimelig og unødvendig. Ny regnskapslov kapitel 2 I dag er det mulig å komme rundt dette problemet. For de selskaper som allerede har tatt i bruk den nye Regnskapslovens kapitel 2 med forskrifter, er ikke dette noe problem. Etter mva -lovens § 32 skal beløp tas med i mva-oppgaven for den termin de er registrert i regnskapssystemet etter regnskapsbestemmelsene som følger av lov om årsregnskap (regnskapsloven). Det følger av de grunnleggende regnskapsprinsipper (§ 4-1 i regnskapsloven) at det er leveringsdato som vil være avgjørende for i hvilken periode en inng. faktura skal føres. Når leveringsdato fremgår av faktura, skal denne føres i samme periode som leveringen, dvs leveringsdato er avgjørende for periodiseringen. Vi anbefaler å kontakte egen revisor for å ta i bruk av denne bestemmelsen. Ta gjerne kontakt med oss dersom noe skulle være uklart. Med vennlig hilsen Norges Sildesalgslag Øyvind Furnes