58/00 Ny kode for konservering

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Til kjøpere av konsumråstoff En del fartøy har installert kjølesystem på sine lastetanker som baserer seg på at is av sjøvann produseres om bord og ved hjelp av sirkulasjon tilsettes fangsten kontinuerlig. Fangster fra fartøy med slik kjøling vil i forbindelse med auksjon bli merket med koden CSW i feltet for konservering. Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG Odd Gunnar Olaisen Odd Fredrik Andersen