65/01 Nye rutiner og systemer

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Til alle fiskere

 

RUNDSKRIV  NR  65/01

 

 

                                                                                                           Bergen, 21.desember 2001

 

 

NYE  RUTINER  OG  SYSTEMER  HOS  NORGES  SILDESALGSLAG  FRA  1.1.2002

 

I løpet av 2001 har vi gått gjennom lagets rutiner fra innmelding til regnskap med mål om å bli bedre med hensyn til kvalitet, effektivitet og fleksibilitet.  Blant annet har ønsket om mer helhetlige systemer og utnyttelse av ny teknologi vært årsaker til endringene.

 

Det nye systemet settes i drift 1.1.2002.  En del endringer sammenlignet med dagens rutiner vil bli iverksatt 1.1. mens noe endringer kommer så snart som mulig etter stabil drift.

 

 

Hva er nytt i forhold til fisker?

 

Fra 1.1.2002 vil vi forenkle og rydde opp i en del trekkordninger.  I hovedsak blir det nå bare 2 grunnlag:1)     for beregning av lagsavgiften

2)     andre trekk.

 

De mest tydelige forandringene er:

 

À        Temperaturregulering håndteres som vanlig omsetning og inngår i grunnlagene for avgifter.À        Pensjonstrygd går ikke til fradrag i grunnlaget for beregning av produktavgift og enkelte kontingenter.À        Losseutgifter i Danmark (kostnader som ikke kan påvirkes av fisker) blir vist som egen linje, men vil som før redusere grunnlagene for avgifter.À        Alle kontingenttrekk vil få ett grunnlag.À        Forsikring ved leveranse i utlandet håndteres som et forskudd, det vil si det går ikke til fradrag i noe avgiftsgrunnlag.

 

 


 

Tabellen nedenfor oppsummerer det hele.

 

                                                            Før 1.1.2002:              Etter 1.1.2002:

 

Grunnlag

div. trekk *)

Grunnlag

mva

Grunnlag

div. trekk *)

Grunnlag

mva

Lagsavgift

Ja

Ja

Ja

Ja

Pensjonstrygd

Ja

Ja

Nei

Nei

Produktavgift

Ja / Nei

Ja

Nei

Nei

Mva

Nei

 

Nei

 

Kontingenter

Nei

Nei

Nei

Nei

 

 

 

 

 

Temperaturregul.

Ja / Nei

Ja

Ja

Ja

Eddiksyre              1)

Nei

Nei

Nei

Ja

Emballasje

Nei

Ja

Nei

Ja

Kvotetrekk

Ja

Ja

Ja

Ja

Føringstrekk

Ja

Ja

Ja

Ja

Losseutgifter. Danm

Ja

 

Ja

 

Forsikring utland

Ja / Nei

 

Nei

 

Lisensavgift

Nei

 

Nei

 

 

 

 

 

       *)  Diverse trekk er lagsavgift, pensjonstrygd, produktavgift og kontingenttrekk

 

1)     Eddiksyre har to sider.  Først som forskudd (uttak på fabrikk) deretter som kostn.refusjon på avregning.  Begge deler er mva-pliktig (taes ikke hensyn til i dag).  I ny rutine bør fabrikken fakturere uttak ordinært med 24 % mva og refusjon bør være et omvendt forskudd med mva.

 

Lisensavgift (toll) og forsikring utland blir her håndtert som ordinære forskudd.

 

 

Elektronisk dokumentasjon

 

Det nye systemet er tilrettelagt for elektronisk kommunikasjon. Det vil si at melding om auksjonsresultat, sluttseddel, faktura og avregning kan produseres på elektronisk format.  Dette er noe vi ønsker å tilby i løpet av kort tid.

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Erik Brinchmann-Hansen                                                                                  Øyvind Furnes