66/01 Nye rutiner og systemer

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Til alle kjøpere

 

RUNDSKRIV  NR  66/01

 

                                                                                                           Bergen, 21.desember 2001

 

 

NYE  RUTINER  OG  SYSTEMER  HOS  NORGES  SILDESALGSLAG  FRA  1.1.2002

 

I året som snart er gått har vi gått gjennom lagets rutiner fra innmelding til regnskap med mål om å bli bedre med hensyn til kvalitet, effektivitet og fleksibilitet.  Blant annet har ønsket om mer helhetlige systemer og utnyttelse av ny teknologi vært årsaker til endringene.

 

Det nye systemet settes i drift 1.1.2002.  En del endringer sammenlignet med dagens rutiner vil bli iverksatt 1.1. mens noe endringer kommer så snart som mulig etter stabil drift.

 

 

Hva er nytt i forhold til kjøper?

 

Eneste direkte forandring er ved uttak av konserveringsvæske ved mel og olje leveranser.

Dette må nå faktureres på ordinær måte med mva håndtering og eventuelt håndteres som forskudd.

 

 

Elektronisk dokumentasjon

 

Det nye systemet er tilrettelagt for elektronisk kommunikasjon. Det vil si at melding om auksjonsresultat, sluttseddel, faktura og avregning kan produseres på elektronisk format.  Dette er noe vi ønsker å tilby i løpet av kort tid

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Erik Brinchmann-Hansen                                                                                  Øyvind Furnes