03/01 Justering av utbudsområder i lagets auksjon

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
av konsumfisk   Det vises til Rundskriv 61/00.Norges Sildesalgslag har etter samråd med kjøpere i Ålesundsdistriktet besluttet å foreta en mindre justering av lagets utbudsområder for området.  Med virkning fra og med torsdag 8. februar 2001 vil derfor følgende gjelde vedrørende utbudsområder i lagets auksjon: 

I perioden fra og med 1. oktober og til og med 31. juli vil de eksisterende utbudsområdene 24 og 25 utgjøre et utbudsområde i auksjonen.  Altså i nevnte periode vil altså området Stadt û Harøysundet representere et utbudsområde i lagets auksjon. I perioden fra og med 1. august og til og med 30. september vil de eksisterende utbudsområdene 24 og 25 bestå som to uavhengige utbudsområder i auksjonen. 

Altså i nevnte periode opereres det med to utbudsområder for området; Stadt û Liavåg

(utbudsområde 24) og Ålesund û Harøysundet (utbudsområde 25)

Årsaken til ovennevnte justering (periodisering) for området er hensynet til å ivareta kjøpernes og fiskernes interesser i best mulig grad.Norges Sildesalgslag håper at ovennevnte justering er akseptabel og at tilpasningen til den kan gå smertefritt.

 Med vennlig hilsen

Knut Torgnes

Roald Oen