25/01 Medlemmer av Norges Sildesalgslag

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
  

TILBUD OM Å DELTA I KAPITALUTVIDELSE I SILFAS AS

 

Styret i Sildelaget har vedtatt å gjennomføre en kapitalutvidelse i Silfas AS.  Gjennom kapitalutvidelsen vil Sildelagets eierandel i Silfas bli utvannet til mellom 66% og  51%.  Som nye aksjonærer ser vi for oss et begrenset antall industrielle eiere.  I tillegg får medlemmene i Sildelaget tilbud om å tegne aksjer.  Minimums tegningsbeløp pr. aksjonær vil være kr 1 mill. Det er imidlertid ingenting i veien for at det kan stå flere medlemmer bak hver aksjonær, så lenge dette aksjesameiet blir organisert som en egen juridisk enhet.

 

Silfas har i dag 3 fiskemelfabrikker (Egersund, Karmsund, Moldtustranda).  I tillegg eies 44% av Sea Grain AS som har overtatt fabrikken på Horsøy.  Denne bygges nå om til fiskefòr-fabrikk.  Samtidig satses det på å bygge opp en aktivitet innen marine ingredienser til næringsmiddel.  Dette gjøre i tilknytning til Silfas Karmsund.  Det nye anlegget vil stå ferdig like over sommeren.

 

Formålet med emisjonen er:

 

-           Silfas ønsker å satse videre på marine produkter til næringsmiddelsektoren.

-           Silfas ønsker å satse videre på fiskefòrprodukter.

-           Silfas ønsker å bygge opp en egen salgs- og logistikk funksjon.

-           Silfas vurderer å satse på marine olje produkter.

-           Silfas ønsker å bidra til strukturering av næringen.

-           Silfas ønsker å styrke konsernets kapitalbase etter oppkjøpene i 1997.

 

For å kunne realisere disse målsettingene og bevare Silfas som et sterkt og uavhengig konsern, er det viktig med en kapitalutvidelse.  Kapitalutvidelsen legges til rette av Nordea Securities (tidligere Christiania Markets).  De er i gang med å ferdigstille en presentasjon sammen med verdivurdering av selskapet.  

 

Dersom du vurderer å tegne aksjer i Silfas ber vi om at du kontakter Nordea Securities for en presentasjon.  Kontakt i såfall Cathrine Grund,  Nordea Securities,  P.Boks 1166 Sentrum, 0107 Oslo  (telefon 22 48 54 75, fax 22 69 05 09) innen 1. juni 2001. 

Med vennlig hilsen

NORGE SILDESALGSLAG

  Johannes Nakken

___________________

Erik Brinchmann-Hansen