13/01 Auksjon - informasjon fra Norges Sildesalgslag

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
lagets kjøpere av fangster til konsumanvendelse.  

 Auksjon

Alle kjøpere skal nå ha tilgang på lagets elektroniske auksjonssystem og vi vil sterkt oppfordre alle til å benytte dette. Driftsstabiliteten og fleksibiliteten ved bruk av systemet bør nå være akseptabel. Bruk av faks, både i forbindelse med budgivning og i forbindelse med formidling av resultater, betyr forsinkelser og merarbeid. Kjøpere som i fremtiden, som hovedregel, vil ha tilsendt auksjonskatalog og resultater pr telefaks blir anmodet om å gi skriftlig tilbakemelding om dette til Norges Sildesalgslag innen 16.03.00. Denne tjenesten kan bli belagt med et gebyr. Vi vil selvsagt sende både auksjonskatalog og resultater pr telefaks til kjøperne uten omkostninger i tilfeller når situasjonen krever dette.

 

Infofaks- internett û e-post

Vi anbefaler at internett og e-post tas i bruk av flere. Eksisterende öradiojournalö på infofaksen vil ikke lenger inneholde informasjon om kjøper. Dette fordi slik informasjon benyttes aktivt av aktører i markedet ute for å skaffe seg oversikt over situasjonen hos de enkelte norske kjøpere. Auksjonskatalogene som legges ut på infofaksen benyttes også av aktører i markedet for å beregne hva som selges av ulike arter til ulike anvendelser, denne vil derfor bli tatt bort fra infofaksen.

Nevnte endringer i infofakstjenesten vil bli iverksatt med virkning f.o.m. 12.03.01

 

Fra nevnte dato vil laget heller ikke sende budoversikt pr telefaks kun resultatene. Budoversikten kan kjøper hente fra lagets elektroniske auksjonssystem. 

Vi gjør oppmerksom på at innmeldingsjournal finnes tilgjengelig på www.sildelaget.no under Tall og Fakta.  Denne har en 6 timers forsinkelse, men oppdateres kontinuerlig og er tilgjengelig hele døgnet.  Vedlagt følger brosjyre om informasjonstjenesten SildInfo og beskrivelse av registrering, rapport-bestilling, samt en oversikt over  hvilke rapporter det er mulig å bestille. Vi anbefaler at du benytter deg av e-post tjenesten eller hjemmesidene på www.sildelaget.no.

Informasjonsbrosjyre kan bestilles ved å sende postadresse til : [email protected] 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Knut Torgnes                         

 Ann Kristin Kristoffersen