17/01 Daglig rapportering av kvantum produsert siste døgn

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Til sjøltilvirkere av lodde til konsum

 

Norges Sildesalgslag ønsker på slutten av årets rognloddesesong å kunne gi best mulig oppdatert informasjon om kvantum fisket på årets konsumkvote på 45.000 tonn.

 

Med denne bakgrunnen må sjøtilvirkere heretter sende inn

öRapporteringsskjema for sjølproduksjon av vinterlodde i Barentshavet 2001ö

daglig på telefaks til Norges Sildesalgslags kontor i Harstad.

 

Rapporteringsskjema må være sendt Norges Sildesalgslag innen klokka 09.00, og skal vise kvantum produsert frem til klokka 24.00 siste døgn.Første rapportering skal skje fredag 16.03.2001, innen klokka 09.00. 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Øyvind A. Berg

Magne Fagerland