55/02 Utbudsområder

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
   

 Til

Norske fiskere og kjøpere

av pelagisk råstoff til konsum

 

 

 

RUNDSKRIV 55/02

 

 

Bergen, 20.12.02

 

UTBUDSOMRÅDER FOR FANGSTER SOM MELDES INN FRA VESTLIGE OMRÅDER I NORDSJØEN OG FRA OMRÅDENE VEST AV SHETLAND/ORKNØYENE.

Med virkning fra og med 1. januar 2003 skal følgende minimums utbudsområder gjelde ved innmelding av fangster til konsum fra vestlige deler av Nordsjøen og fra områdene vest av Shetland/Orknøyene:

Lyngdal – Bergen

Bergen – Harøysundet

Karmøy – MåløyNorges Sildesalgslag håper at de utbudsomåder som blir å gjelde fra og med 1. januar 2003 ikke vil medføre problemer eller ubehag for aktuelle fiskere/kjøpere.

 

Med hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes

_________________

 

Roald Oen