05/02 Nye rutiner hos NSS - "forskudd"

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
  Til alle norske kjøpere

 

 

RUNDSKRIV  NR  5/02

 

 

                                                                                                            Bergen, 1.2.2002

 

 

 

NYE  RUTINER  HOS  NORGES  SILDESALGSLAG  -  öFORSKUDDö 

 

 

Viser til rundskriv 66/01 med informasjon om nye rutiner og systemer hos oss.

 

Sildelagets håndtering av ulike former for forskudd til fisker blir noe endret i fremtiden.  Forskudd vil nå bli dokumentert på en kreditoppgave, uavhengig av fakturaen. 

 

Kreditoppgaven vil oppsummere de forskjellige trekk med henvisning til fangst. Tilsvarende oppgave blir sendt til fisker uten underbilag.  Underbilag må sendes direkte til fisker.

 

Utlegg som er betalt av kjøper må spesifiseres og inneholde hva utlegget gjelder og öunderleverandørö. Dette er viktig for at vi skal ha muligheten til å gi nok informasjon på oppgaven til fisker.  Spesielt utenlandske fiskere har i dag problemer med bokføring og kontroll.  

 

Kreditoppgaven føres direkte på kjøpers kundekonto.

 

 

Forutsetninger

 

For at sildelaget skal utføre trekk i fangstoppgjør er det en klar forutsetning at det er ödekningö på det enkelte  fartøy sin konto hos oss. Det vil si at sildelaget vil ikke akseptere motregning eller betale ut til noen leverandør uten at det samtidig er dekning hos fartøyet.  Det blir derfor viktig at forskuddene følger med ved innsendelse av sluttseddelen.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES  SILDESALGSLAG

 

 

Erik Brinchmann-Hansen                                                                      Øyvind Furnes