03/02 Nye rutiner hos NSS - öforskuddö

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Til alle fiskere

 

RUNDSKRIV  NR  03/02

                                                                                                            Bergen, 24.1.2002

 

NYE  RUTINER  HOS  NORGES  SILDESALGSLAG  -  öFORSKUDDö 

 

Viser til rundskriv 65/01 med informasjon om nye rutiner og systemer hos oss.

 

Sildelagets håndtering av ulike former for forskudd blir noe endret i fremtiden.  I utgangspunktet vil forskudd bli dokumentert på en debetoppgave, uavhengig av avregningen.  Kun poster som er en direkte følge av leveransen (lisensavgift, forsikring og losseutgifter ved utenlandsleveranser), blir dokumentert på avregningen sammen med fangstoppgjøret.

 

Debetoppgaven vil oppsummere de forskjellige trekk med henvisning til fangst og vil bli sendt ut uten underbilag.  Det er derfor viktig at alt som skal trekkes mot fangstoppgjør faktureres og sendes til fartøyet med kopi til sildelaget.  Fartøyet må selv ta ansvar for å informere sine leverandører om dette. 

 

Trekk og tillegg for eddiksyre kommer i en særstilling.  Revisor har påpekt at dette er mva-pliktig (24 %). 

 

-     Ved uttak av eddiksyre vil sildelaget utstede en debetoppgave som av fartøy må betraktes som inngående öfakturaö fra fabrikk, med fradragsberettiget inngående mva for fartøyet.-     Ved brukt eddiksyre vil sildelaget utstede en kreditoppgave som er det motsatte av uttak av eddiksyre, med en korreksjon på fradragsberettiget inngående mva for fartøyet.

 

Debetoppgaven føres direkte på fartøyets leverandørkonto og vil bli trukket ved første utbetaling.

 

Forutsetninger

 

For at sildelaget skal utføre trekk i fangstoppgjør er det en klar forutsetning at det er ödekningö på det enkelte  fartøy sin konto hos oss. Det vil si at sildelaget vil ikke betale ut til noen leverandør uten at det samtidig er dekning hos fartøyet.  Det blir derfor viktig at sildelaget mottar kopi av bilag som skal trekkes innen 1 uke, i rimelig tid før forfall av fangst.

 

Ordningen med muligheter for trekk i fangstoppgjør er en service sildelaget ønsker å opprettholde.  Dette kan vi gjøre delvis fordi det i dag har et begrenset omfang.  Men det er en ordning som gir mye merarbeid og papir for alle parter.  Vi henstiller derfor til fartøyene om å vurdere hvor hensiktsmessig det er i hvert tilfelle.

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 Erik Brinchmann-Hansen

                                   

Øyvind Furnes