49/02 Dokumentasjon av betalinger

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

Til alle norske kjøpere


RUNDSKRIV NR. 49/02


          Bergen 05.11.02 

                            EBH


DOKUMENTASJON AV BETALINGER

I de store pelagiske sesongene er likviditet og betalingsgaranti knappe ressurser.  Det har alltid vært en felles utfordring for kjøperne og for Norges Sildesalgslag å takle dette på en mest mulig fleksibel måte for å sikre god utnyttelse av det tilgjengelige råstoffet. 

Norges Sildesalgslag legger til grunn at alt salg skjer mot bankgaranti eller kredittforsikring.  Vi bestreber oss på å ha løpende god oversikt over kjøpernes kredittstatus og alle transaksjoner blir registrert i ”sanntid” i vårt system for å utnytte ledig kreditt maksimalt. 

I praksis blir betalingstransaksjoner anvist til oss på ulik måte.  For å ivareta lagets generelle betalingsbetingelser og samtidig sikre lik behandling av alle kjøpere finner vi det nødvendig å innskjerpe våre rutiner ved at:

§ Kjøpernes kredittstatus vil bli vurdert i forkant av auksjonen,
§ Bankgaranti kan kun aksepteres i fullstendig form (tilsagn fra bank anses ikke tilstrekkelig),
§ Betalingstransaksjoner vil bli akseptert som regulering av konto forutsatt at  belastning av konto er skriftlig bekreftet av kjøperens bank (belastningsanmodning til bank anses ikke tilstrekkelig).

Vi håper på forståelse for ovenstående.

Samtidig vil vi nevne at Norges Sildesalgslag i noen tid har utprøvd elektronisk sluttseddel og snart vil tilby løsningen til alle kjøpere.  Det viser seg at tiden fra levering til fakturering dermed kan kortes ned betraktelig.

Vi anbefaler uansett at KID-koden benyttes ved alle betalinger noe som også bidrar til hurtig oppdatering av kredittstatus i vårt system.


Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG

Erik Brinchmann-Hansen