37/03 Endring i kredittbestemmelsene

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Norske og danske kjøpere av pelagisk råstoff

ENDRING I KREDITTBESTEMMELSER

 

Vi viser til vårt tidligere informasjon vedr. krav til tilfredsstillende betalingssikkerhet.   

Det er nå gjennomført drøftelser med Fiskerinæringens Landsforening i Norge om pris- og betalingsbetingelser for kommende sesong.  Disse ble avsluttet  25. august, med omforent resultat, med blant annet nye rentebestemmelser overfor de  norske kjøpere.  Vi finner det naturlig at de samme bestemmelser gjelder tilsvarende for de danske kjøpere således.

Tilfredsstillende betalingssikkerhet er som følger:

 Type                       Beskrivelse:                  Betingelser:

Bankgaranti

Selvskyldner-garanti

 

Kjøper dekker egne omkostninger

Kredittforsikring

Forsikringsavtale inngått av Norges Sildesalgslag

Kjøper belastes forsikringspremie som påslag på faktura fra Norges Sildesalgslag, eller direkte til forsikringsselskapet.

Satser:  Hermes (Norge):    0,19 % av kjøp

             Gerling (Danmark): 0,20 % av kjøp

 

Forskuddsbetaling

Kontantinnbetaling før kjøp på auksjonen

 

Full rentekompensasjon (avsavnsrente) ved betaling mer enn 5 dager før forfall.

Rente NOK:      3 mndr. NIBOR – 1,0% p.a.

Rente DKK:      3 mndr. CIBOR – 1,0% p.a.

Rentefix:           Første dag i hvert kvartal

 

Kontantinnskudd

 

 

Innskudd av fast beløp hos Norges Sildesalgslag

Full rentekompensasjon

Min. varighet:  30 dager

Motpart:            Norges Sildesalgslag

Rente NOK:      3 mndr. NIBOR – 0,5% p.a.

Rente DKK:      3 mndr. CIBOR – 0,5% p.a.

Rentefix:           Første dag i hvert kvartal

 

 

Danske kjøpere som ønsker kreditforsikringsalternativet  må kontakte Gerling NCM i Oslo, ved Thor Kristian Harnes på telefon +47 6783 7133 

 

Øvrige rentebetingelser:

Det har hittil vært praktisert en fast morarentesats for betaling etter forfall pr 14 dager.  Det innføres nå en differensiert morarente etter følgende regler:Forfall pr. 14 dager:             Rentefritt
Deretter første 16 dager:    3 mndr. NIBOR (hhv CIBOR) + 2,0 % p.a.

Deretter:                                12% p.a.

Rentefix:                                Første dag i hvert kvartal

 

Dette er et ledd i harmoniseringen av omsetning i Norge og andre land.

Ta gjerne kontakt med Øyvind Furnes på telefon +47 5554 9507 dersom det er uklarheter eller spørsmål.

 

Med vennlig hilsen

Norges Sildesalgslag 

Erik Brinchmann-Hansen                                                               Øyvind Furnes