Rundskriv 35/03 Kredittvilkår i Norges Sildesalgslag

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

 

 

 

Til norske kjøpere

 

 

 

RUNDSKRIV NR. 35/03

 

 

 

KREDITTVILKÅR I NORGES SILDESALGSLAG

 

Norges Sildesalgslag endrer sine kredittvilkår på følgende punkter med virkning fra 1. september 2003:

 

Kjøpere som benytter kredittforsikring i Hermes:

 

Ny avtale med Hermes Kredittforsikring baserer seg på en egenrisiko for Norges Sildesalgslag på 15% (tidligere: null).  Denne egenrisiko vil være ”innbakt” i de rammer som stilles fra Hermes.  Hermes’ rammer vil bli lagt til grunn som kredittgrenser i Norges Sildesalgslags auksjon.

 

Dersom Hermes innvilger en svært lav kredittramme i forhold til kjøperens behov må hensiktsmessigheten av kredittforsikring vurderes i samråd med Norges Sildesalgslag.

 

Det vil med det første bli utarbeidet nytt avtaleformular mellom Norges Sildesalgslag og kjøpere som benytter kredittforsikring.  Dette vil bli sendt til kjøpere som for tiden deltar i ordningen.  Andre kjøpere som vurderer ordningen kan henvende seg til oss.

 

Det blir kun én premiesats, som inntil videre settes til 0,19% av fangsverdi. 

 

Kjøpere som stiller garanti fra bank:

 

For kjøpere som stiller bankgaranti kan Norges Sildesalgslag akseptere en egenrisiko opp til 15% av total kredittramme (eller opp til 17,65% når man regner av garantiens pålydende).  Egenrisiko kan bli satt lavere, eventuelt til null etter nærmere kredittvurdering som Norges Sildesalgslag må foreta av den enkelte kjøper som stiller bankgaranti. 

 

Kombinasjon av kredittforsikring og bankgaranti:

 

I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å utnytte både kredittforsikring og bankgaranti.  Hermes Kredittforsikring kan akseptere bankgaranti som tilleggssikkerhet for derved å øke sin kredittramme til kjøper. 

 

Norges Sildesalgslag kan av praktiske årsaker ikke akseptere at begge typer sikkerhet stilles direkte til seg på samme tid.

 

Kjøper må selv ta kontakt med Hermes for å undersøke muligheten for  å kombinere kredittforsikring og bankgaranti.

 

Generelt

 

Vi gjentar vår oppfordring fra tidligere rundskriv om å få på plass betalingssikkerhet snarest  mulig med tanke på hovedsesongen for notfanget makrell og NVG-sild.

 

Vi står gjerne til disposisjon med ytterligere forklaring.

 

 

Bergen 21. august 2003

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

 

Erik Brinchmann-Hansen