26/03 Strukturavgift og strukturfond

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 Norske fiskere   Strukturavgift og strukturfond for kapasitetstilpasnining av fiskeflåten

 

 

Fiskeridepartementet har i forskrift av 30.6.2003 innført en strukturavgift på 0,35 % av fangstverdien (ref. J-133-2003).

Formålet med avgiften er å bygge opp et strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten.  Fondet skal sikre en stabil tilgang på midler til kondemnering av fiskefartøy.

Avgiften iverksettes med virkning for alle fangster landet fra og med 7. 7.2003, og skal tekkes av brutto fangstverdi ved førstehåndsomsetning fra alle norske fiskere etter fradrag av lagsavgift.  Trekkes inngår i momsgrunnlaget. (samme håndtering som produktavgiften).

 

Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG

Øyvind Furnes