11/03 Utfylling av sluttseddel

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Kjøpere av lodde til konsum

Etter at rognloddesesongen er startet så ser vi en del sluttsedler fra enkelte kjøpere som har mangler. Det er derfor på sin plass med en del presiseringer og repetering av gjeldende regler.

 

Avvik i pris pr kg i forhold til auksjonen;

 

Det skal alltid oppgis størrelsesgruppe og holoddeprosent på sluttseddel. På elektronisk sluttseddel oppgis dette i merknadsfeltet. Dette skal påføres uansett anvendelse.

Ved prisendringer (reklamasjoner) utenom de avtalte prisjusteringer i h.h.t prisavtalen, skal laget kontaktes før pris kan endres.

 

”Utkast lodde” på sluttseddel;

 

Da det er  tatt hensyn til skadet holodde ved prøvetaking av fangsten for fastsettelse av pris, skal skadet holoddeandel inkluderes i fangstkvantum.

I rognloddesesongen er det dermed ikke anledning å påføre et kvantum ”utkast lodde” til 0-pris, på sluttseddel.

  

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Øyvind A. Berg                                       _________________

                                                            Magne Fagerland