45/03 Informasjon om auksjonstidene

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Til kjøpere og fiskere av sild og makrell til konsumanvendelse   

INFORMASJON VEDRØRENDE AUKSJONSTIDENE.

 

Lagets konsumauksjoner vil i perioden fra torsdag 9.10.03 og inntil videre bli avviklet til følgende tidspunkter:

 

1.        0700 – 0800      (På søndager mellom 0900 – 1000)

2.                1300 – 1400

3.                 1800 – 1900

4.                 2200 – 2300                       

 

Med referanse til kveldsauksjonen vurderer laget å redusere auksjonstiden.  Informasjon om dette vil laget eventuelt komme nærmere tilbake til i et eget rundskriv.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes

Roald Oen