42/03 Avviksrapport ml. data fra auksjon og data på sls

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Norske kjøpere og fiskere av pelagisk fisk til konsumanvendelse  

 

AVVIKSRAPPORT mellom data fra auksjonen og data på sluttsedler.

 

Norges Sildesalgslag er avhengig av tillit hos kjøpere og fiskere omkring alle operasjoner som gjennomføres ved auksjoner, kredittbehandling, betalingsbetingelser, oppgjørsbetingelser m.m.

Laget har nå lagt opp til å rapportere avvik  mellom innmeldingsdata og auksjonsresultat på den ene siden og det som blir resultatet når salget registreres på sluttseddel.

Rapporteringen vil vise alle tilfeller hvor det er reklamert og pris er redusert sammenlignet med pris registrert da fangsten ble auksjonert.

Videre vil det bli rapportert i alle tilfeller hvor kvantum multiplisert med pris pr sortiment avviker med mer enn 10% fra de data som registreres på auksjonen og de data som registreres når sluttseddel registreres.

I de rapportene som nå legges ut på ekstranett vil innmeldings- og auksjonsdata bli oppgitt sammenlignet med sluttseddeldata for hver enkelt fangst som viser avvik etter de retningslinjer som er nevnt ovenfor.

Norges Sildesalgslag har hatt systemet i test en periode, men i innkjøringsperioden for systemet så kan det forekomme feil da rapporteringen i stor grad vil være automatisert.

Avviksrapportene vil fiskerne og kjøperne finne på sine respektive ekstranettsider under kategorien ”Rapporter”

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Johannes Nakken                                                               

Knut Torgnes