Rundskriv 45/04 Auksjon til Norges Sildesalgslag - validering

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Rundskriv

 

 

Nummer                     :    45/04                                  

Emne                         :    AUKSJONEN TIL NORGES SILDESALGSLAG - VALIDERING.  

Til                                :    Kjøpere og fiskere av pelagisk råstoff      

Sted                           :    Bergen                               Dato   : 22.12.2004

 


 

Norges Sildesalgslag har siden tidlig på 1990-tallet avholdt elektroniske auksjoner. Dagens auksjonsystem er utviklet i samarbeid med representanter for kjøperne v/FHL, og ble satt i drift i mai 2003.  I utviklingsprosjektet har både konsum- og mel/olje industrien hatt med representanter.

 

Hovedprinsippet i auksjonen er uforandret siden den første auksjonen og kan oppsummeres med følgende punkter;

 

  • Auksjonen er basert på ”anbudsprinsippet”, dvs at kjøperene legger inn kun ett ”lukket” bud (lukket auksjon) på hver av de fangster en ønsker seg.
  • Kjøper kan by på flere fangster med mulighet for å begrense seg med maksimum/minimum kvantum og maksimum antall fartøy. Dette gjelder for hvert fiskeslag og totalt for alle fiskeslag.
  • Kjøperene har og mulighet for å prioritere fangstene.
 

På store auksjoner (dvs auksjoner med mer enn 20 fangster) med mange kjøpere vil matrisen for å finne høyeste bud og prioritet være ganske komplisert.  Det som også kompliserer utvelgelsen er like bud innenfor utbudsområde i tillegg til eventuelle bud avgitt fra kjøpere utenfor utbudsområdet. Systemet er satt opp etter følgende rekkefølge.

 

  • Det søkes etter unike kombinasjoner av høyeste pris og høyeste prioritet, med start på den største fangsten og videre nedover. Dersom det finnes unike kombinasjoner besluttes salg.
  • Dersom det ikke finnes unike kombinasjoner med høyeste pris og prioritet. Vil utvelgelsen ”låse seg” og vi får en budkonflikt.
 

Eksempel

Kjøper 1

Pri.

Kjøper 2

Pri.

Kjøper 3

Pri.

Båt  A

3,01

2

2,99

1

2,85

3

Båt  B

2,98

1

3,02

3

2,96

2

Båt  C

2,98

3

2,97

2

2,95

1

                                                                              

For å løse opp i dette så legges prioriteringene til side og det søkes etter høyeste pris i auksjonen og salg besluttes. Dvs. kr 3,02 i dette eksempelet.

 

  • Så tas prioriteringene inn igjen for resten av katalogen og det søkes etter unike kombinasjoner. Denne prosessen kan gå over flere runder før alle fangstene er fordelt.
 

  • For konsum er det tillatt å legge inn bud utenfor utbudsområdet.  Dersom høyeste bud ligger utenfor utbudsområdet vil laget om mulig kontakte fisker med forespørsel om valg mellom høyeste bud utenfor og høyeste bud innenfor utbudsområdet.  Også når det foreligger like bud kontaktes fartøyet for valg av kjøper i henhold til omsetningsbestemmelsene.
 

Det er viktig at fiskerene er tilgjengelig på telefon i tidsrommet rundt auksjonslutt.  Det er videre viktig at fiskerene er forberedt på å ta raske beslutninger om valg av 1) like bud eller 2) bud utenfor utenfor utbudsområde.  Dette er viktig for at vi skal komme videre og få avsluttet auksjonen.

 

For konsum skal budene avgis med to desimaler. Med gruppepriser (for sild), og ved flere innmeldinger vil snittbudene for konsum bli sammenlignet med to desimaler etter normale opphøyningsregler (Eksempler;  2,9156 →2,92 og  2,9148→2,91).

 

Auksjonen vil hensynta prioriteringen så langt som mulig, men vil i tilfeller som er nevnt ovenfor ikke alltid være absolutte. Dette vil variere fra auksjon til auksjon og vi ser at ”taktisk” (ikke samsvar mellom bud og prioritet) budgiving oftere låser auksjonen.

 

Kjøpere som legger inn maksimumskvantum kan bli tildelt opp til 10% merkvantum.

 

Ønskes ytterligere informasjon om auksjonen bes dere kontakte laget, alternativt bruke hjelpefiler som er utlagt i tilknytning til auksjonen (sistnevnte gjelder for kjøpernes vedkommende).

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes

Kenneth Garvik