Rundskriv 04/04

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Nummer                     :    4/04                                   

Emne                         :    Tileggsauksjon konsum       

Til                                :    Norske fiskere og konsumkjøpere

Sted                           :    Bergen                                           Dato : 18.02.2004

 


 

I forbindelse med dagstenging av NVG sildefisket vil vi avholde daglig en tilleggsauksjon på konsum mellom 0900-1000.

 

Dette for at fiskerene skal ha mulighet for å fiske fram til kl 0800 samt bidra til at fangster blir tidligere losset.

 

Dette vil bli iverksatt fra og med torsdag 19.2.2004 og inntil videre.

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Kenneth Garvik                                                                    ________________________

 

 

                                                                                               Roald Oen