17/04 - Endring i lagsavgift

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Represenentatskapet i Norges Sildesalgslag har på sitt møte 3. og 4. juni i år vedtatt å øke lagsavgiften til følgende satser:

 

a)        For leveranse fra fisker av ferskt utilvirket råstoff, bulkført eller kjølt/iset, beregnes en lagsavgift med 0,75 % på fisker. Satsen var tidligere 0,50 %.b)        For leveranse av sjøltilvirkede produkter beregnes en lagsavgift med 0,50 % på fisker.  Avgiftsgrunnlaget for sjøltilvirkede produkter reduseres med 10 % av brutto salgsbeløp.  Avgiftsgrunnlaget etter disse regler kan likevel ikke settes lavere enn minstepris for tilsvarende fersk vare levert i Norge.  Satsen var tidligere 0,35 %.

 

Økning i lagsavgiften er vedtatt for å styrke lagets økonomi.

 

Endringen gjøres gjeldende for landinger fra om med 15. juni 2004.

 

 

  

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

 

______________________                                             ________________________

     Johannes Nakken                                                                      Øyvind Furnes