11/04 Landinger i Danmark

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )













Det henvises til Rundskriv 2/04 av 12.2.2004 med informasjon om effekt av ny forskrift for sluttseddel.

 





Vi er nå klar til å iverksette denne rutinen også for konsumleveranser til Danmark.



Dette innebærer at fra og med 19.5.2004 (landinger som avsluttes etter 24:00 18.5.) skal det skrives sluttseddel for alle konsumlandinger i Danmark. Det er samme sluttseddel som brukes ved landing i Norge. Konsumkjøperene og hallauksjonene i Hirthals og Skagen har avtalt med veier og måler, som skal utstede og signere sluttseddelen på vegne av kjøper. Essi Konsumfabrikk A/S i Esbjerg vil utstede sluttseddelen selv.

 





Det vil være fartøyets ansvar å oppsøke veier og måler for å signere sluttseddel og sørge for å ta med seg et eksemplar til fartøyet.

 





Ta gjerne kontakt med Norges Sildesalgslag dersom noe skulle være uklart.

 















Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG



 

Knut Torgnes



                                                                                                    Øyvind Furnes