05/04 Oppdatering av tekniske løsninger

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Mange av våre mest sentrale it-systemer vil bli stengt for bruk etter auksjonen kl. 18.00 fredag 12. mars, (d.v.s. ca kl 20.00).  Oppgradering av systemene vil pågå hele denne helgen, samt testing store deler av søndagen. Systemene vil kunne tas i bruk igjen søndag 14. mars senest kl 16.00.

 

Alle innmeldinger og auksjoner må derfor kjøres manuelt i denne perioden.  Det vil sådan ikke være mulig å by elektronisk i auksjonen.

 

Fangster innmeldt til laget vil i denne perioden bli oversendt til de aktuelle kjøperne pr telefaks ved auksjonsoppstartstidspunktet.  Norges Sildesalgslag vil sende telefaksene til den enkelte kjøpers ordinære telefaksnummer.  Dersom kjøpere ønsker at telefaksene sendes til andre nummer enn nevnte må dette meddeles Salg snarest.

 

Vi understreker at lagets auksjoner/auksjonstidspunkter forblir uendret i denne perioden. 

 

For øvrig vil vi oppfordre dere til å ha tett dialog/kontakt med Salg i den aktuelle perioden.

 

Ekstranett/Internett vil heller ikke være oppdaterte i det aktuelle tidsrommet.

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes                                                                        

 

                                                                                               Roald Oen