Nye minstepriser på hestmakrell

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Rundskriv

 

 

Nummer:38/04

Emne:Nye minstepriser for hestmakrell f.o.m. 13. oktober 2004

Til:Fiskere og kjøpere av hestmakrell til konsumanvendelse

Sted :BergenDato: 12.10.2004

 


 

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening og Norges Sildesalgslag er enige om at følgende minstepris skal gjelde for hestmakrell til konsum med virkning fra og med 13. oktober 2004:

 

Samfengt:                          NOK 1,75 pr kg

 

Ved innmelding av fangst til laget plikter fisker å opplyse om den forholdsmessige (prosentvise) fordelingen av fangsten i henhold til følgende sortiment (dette skal skje med bakgrunn i egen prøvetaking om bord i fartøyet):

 

Gruppe 1 (hestmakrell med vekt på 400 gram og over)

Gruppe 2 (hestmakrell med vekt på 300 gram – 399 gram)

Gruppe 3 (hestmakrell med vekt under 300 gram)

 

Det er viktig at egen prøvetaking blir utført på en slik måte at fangstens størrelsessammensetning blir mest mulig korrekt.  Videre skal fisker også opplyse om gjennomsnittsvekt pr fisk i hele fangsten ved innmelding til laget.

 

Norges Sildesalgslag vil til sist minne fiskerne om nødvendigheten av å være oppmerksomme på sitt ansvar for og betydningen av at korrekt kvantum og sortiment oppgis ved innmelding.  Dersom uriktig kvantum og/eller sortiment oppgis og dette fører til prisreduksjon, blir dette som kjent tilbakeført til fisker.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes              _______________________

 

 

              Roald Oen

 

 

Kopi:  FHL industri og eksport (Bergen/Oslo), Norske Sjømatbedrifters Landsforening,  Norges Fiskarlag, Fiskebåtredernes Forbund, Fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet