Rundskriv 37/04 Nye minstepriser på sild f.o.m. 07.10.04

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Med grunnlag i den positive prisutviklingen i markedet for sild til konsumanvendelse har Norges Sildesalgslag fastsatt nye minstepriser for sild til konsumanvendelse gjeldende fra nevnte tidspunkt slik:Gruppe 1 (sild med vekt på 300 g og mer): NOK 3,25 pr kg (2,75)

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 200 g og 299 g): NOK 2,00 pr kg (1,70)

Gruppe 3 (sild med vekt på 199 g og mindre): NOK 1,15 pr kg (1,15)For sild med vekt under 125 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen NOK 0,60 pr kg. (0,60)I parentes er oppgitt minstepriser gjeldende frem til 07.10.04 kl 12:00 i NOK pr kg.Vi viser ellers til rundskriv 28/04 

Bergen, 6. oktober 2004

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAGJohannes Nakken ________________________Knut Torgnes