Rundskriv 14/04

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Rundskriv

 

 

Nummer: 14/04

Emne: Refundering av kostnader ved bruk av FishFormPlus

Til: Fartøy som leverer råstoff til mel- og oljeanvendelse

Sted : Dato: 25.05.2004

 


 

Norges Sildesalgslag kan ikke innestå for en forskjellsbehandling av konserveringsmidler, slik vi i dag har ved refundering av kostnader ved bruk av eddiksyre men ikke ved bruk av andre konserveringsmidler.

 

Det vil derfor i perioden fra og med 25. mai 2004 og ut året, bli en prøveordning der det vil bli mulig å få refundert deler av kostnadene til fisker forbundet ved bruk av FishFormPlus som konserveringsmiddel.

 

Det vil bli refundert kr 3,25/ liter forbrukt FishFormPlus ved en dosering på inntil 1,6 liter konserveringsvæske pr tonn råstoff.

 

For å få refusjon pengene må følgende være oppfylt:

 

·        Det må meldes fra ved innmelding at det er benyttet FishFormPlus.

·        Kopi av utleveringsseddel for ombordtatt konserveringsvæske skal straks sendes til sildelaget.

·        Mengde forbrukt FishFormPlus skal være påført sluttseddel.

·        Maks dosering som vil bli lagt til grunn ved refundering vil være 1,6 liter konserveringsvæske pr tonn levert råstoff.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Jarle A. Hansen              ________________________

 

 

              Svanhild Kambestad

Kopi: Hydro Formates