Rundskriv 36/04 Forskrift for landings- og sluttseddel

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Rundskriv

 

 

Nummer: 36/04

Emne: Forskrift for landings- og sluttseddel

Til: Norske kjøpere og sjøltilvirkere

Sted : BergenDato : 29.09.2004

 


 

Vi viser til våre rundskriv nr. 55/03 ”Forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk”  og nr. 02/04 ”Ny forskrift for landings- og sluttseddel”

 

Norges Sildesalgslag har i svært mange tilfeller registrert at det ikke er blitt fylt ut landingsseddel i henhold myndighetenes bestemmelser i perioden etter at de nye bestemmelsene trådte i kraft 1. februar 2004.  Spesielt synes dette å være hovedregelen ved landinger fra brønnbåt.

 

Norges Sildesalgsalg vil med bakgrunn i ovennevnte understreke viktigheten av at regelverket på dette området følges.  Dersom ikke regelverket følges må de aktuelle aktører være forberedt på reaksjoner fra mydighetenes side.

 

Til deres orientering vil Norges Sildesalgslag kunne være behjelpelig med å rettlede de som måtte ønske nærmere hjelp med hensyn til utfylling/registrering på landingsseddel/sluttseddel.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes

                        _____________________

 

                                                                         

                                                 Roald Oen