Rundskriv: 10/05 Minstepris for kolmule til konsum f.o.m. 7. april 2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening og Norges Sildesalgslag er enige om at følgende minstepris skal gjelde for kolmule til konsum med virkning fra og med 7. april 2005:

 

Samfengt:                  NOK 1,20 pr kg

 

Ved innmelding av fangst til laget plikter fisker å opplyse om den forholdsmessige (prosentvise) fordelingen av fangsten i henhold til følgende sortiment (dette skal skje med bakgrunn i egen prøvetaking om bord i fartøyet):

 

Gruppe 1 (kolmule på 25 cm og over)

Gruppe 2 (kolmule under 25 cm)

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

 

Johs. Nakken                                                                       _______________________

 

 

                                                                                               Roald Oen