Rundskriv 35/05 Føring av låssatt sild

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Med virkning fra og med mandag 22. august 2005 gjelder følgende satser for føringstilskudd til kjøper som avhenter sild til konsumanvendelse med føringsbåt ved lås/merd:

 

Kr 0,10 pr kg ved føringsdistanse under 100 n m

Kr 0,20 pr kg ved føringsdistanser mellom 100 n m og 300 n m

Kr 0,30 pr kg ved føringsdistanser over 300 n m

 

Det vil bli trukket kr 0,15 pr kg som egenfinansiering av fisker ved levering til føringsfartøy og kjøpefartøy på feltet.  Det samlede føringstilskuddet til kjøper blir sådan følgende;

 

1.         Føringsdistanser under 100 n m:               kr 0,25 pr kg

2.         Føringsdistanser mellom 100 n m og 300 n m:   kr 0,35 pr kg

3.         Føringsdistanser over 300 n m:                 kr 0,45 pr kg

 

Det utbetales føringstilskudd etter laveste sats til kjøpefartøy som avhenter sild på feltet.

 

For fartøy som ikke selv kan føre fangst, for fartøy som må låssette eller som deltar i et eventuell låssettingsfiske, skjer landing ved opptak fra lås/pose i sjøen til førings/kjøperfartøy.  Ved opptak veies kvantumet, og førings-/kjøperfartøy og fisker utsteder pliktig landings- eller sluttseddel, herunder skal seddelen undertegnes av begge parter.  Det er viktig at låsnummer påføres sluttseddel.

 

 

For at slike operasjoner skal være vellykket er det særdeles viktig at det blir gitt riktige opplysninger om låssatt kvantum og fiskens størrelse.

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes

Roald Oen