Rundskriv 04/05

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Rundskriv

 

 

Nummer: 04/05

Emne: Kontrollavgift i fiskeflåten

Til: Alle fiskefartøy

Sted : BergenDato: 14.01.2005

 


 

 

Fiskeri- og kystdeparementet har i forskrift av 20. desember 2004 innført en kontrollavgift på 0,2 % av fangstverdi (ref. J-5-2005).

 

Formålet med forskriften er ”å legge forholdene til rette for korrekt innkreving av en kontrollavgift til dekning av kostnader ved kontrollvirksomhet overfor fiskeflåten.”

 

Salgslagene er pålagt oppgaven med å kreve inn kontrollavgiften som et trekk i fangstoppgjøret.

 

Kontrollavgiften er satt til 0,2 % av brutto fangstverdi etter fradrag av lagsavgift.  Avgiften starter 1.1.2005.

 

Kontrollavgiften gjelder for alle landinger fra norske fartøy, også landinger i utlandet, og for utenlandske fartøy sine landinger i Norge.  

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Øyvind Furnes