Rundskriv 05/05

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

 

 

 

 

Til fiskere, norske og utenlandske kjøpere av

pelagiske råstoff til mel- og oljeanvendelse

 

 

 

 

RUNDSKRIV

05/05

 

 

Bergen, 18. januar 2005

SK

 

 

 

PRISER FOR FOR MEL- OG OLJERÅSTOFF FOR 2005

FHL Fiskemel og Norges Sildesalgslag har i forhandlinger kommet frem til følgende:

 

Partene er enige om at markeds- og valutasituasjonen for fiskemel gir grunnlag for en videreføring av tidligere priser, men justert for tre års gjennomsnitt for fett og tørrstoff.

 

De nye prisene blir som følger:

Basis-verdier

Barents-lodde

Lodde IS/JM

Polar-torsk

Nordsjø-kolmule

Kolmule

Tobis

Øyepål

Hav-brisling

Nordsjø-sild

NVG-sild

Makrell før01.07.

Makrell fra01.07.

Hest-makrell

basis tørrst.

14,5

14,2

15,2

17,3

17,2

17,3

17,4

17,8

17,5

17,9

17,0

17,0

18,0

basis fett

9,5

9,00

5,0

3,3

3,8

6,5

4,9

7,6

14,0

14,9

18,0

20,0

18,3

t.st. reg.sats

4,24

4,44

3,91

4,16

4,16

4,26

4,14

4,43

4,45

4,41

4,39

4,39

4,01

fett reg.sats

4,42

4,39

4,42

4,28

4,28

4,33

4,28

4,42

4,44

4,44

4,37

4,37

4,44

minste-pris

67,01

68,43

54,13

59,37

60,37

70,24

63,98

75,30

91,93

95,16

99,73

105,16

101,01

Nedre fett trekkgrense %

2,6

2,2

2,2

2,0

2,0

2,0

2,0

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,0

 

De nye minsteprisene gjelder fra 01. januar 2005, kl. 00.00.

For fangster som selges på auksjon gjelder de nye prisene ved salg fra og med nevnte tidspunkt. For fangster som ikke skal omsettes på auksjon er det sluttseddeldato som blir lagt til grunn ved avregning.

 

Prisene vil som tidligere bli vurdert forløpende ut fra priser i verdensmarket og valutasvingninger.

 

Ordningen med at fisker og fabrikk deler på kostnadene ved bruk av eddiksyre avsluttes fra 01.01.05. og dette er det tatt hensyn til i tillegg og trekktabellene for flyktig nitrogentabell som er justert med 0,5 øre/kg råstoff på alle nivå. Se neste side for selve tabellen.

 

Salttrekket for avskjær er også øket fra 1,1 % salt. Se egen tabell på neste side.

 

Flyktig Nitrogen for kolmule, nordsjøkolmule, øyepål og tobis:

fl.N.

1-20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Øre/kg

4,50

4,40

4,30

4,20

4,10

4,00

3,90

3,80

3,70

3,60

3,50

3,40

3,30

3,20

fl.N.

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Øre/kg

3,10

3,00

2,55

2,10

1,65

1,20

0,75

0,45

0,15

-0,15

-0,45

-0,75

-1,05

-1,35

fl.N.

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Øre/kg

-1,65

-1,95

-2,25

-2,55

-2,85

-3,15

-3,45

-3,75

-4,05

-4,35

-4,65

-4,95

-5,25

-5,55

fl.N.

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Øre/kg

-5,85

-6,15

-6,45

-6,75

-7,05

-7,35

-7,65

-7,95

-8,25

-8,55

-8,85

-9,15

-9,45

-9,75

fl.N.

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

Øre/kg

-10,05

-10,35

-10,65

-10,95

-11,25

-11,55

-11,85

-12,15

-12,45

-12,75

-13,05

-13,35

-13,65

-13,95

fl.N.

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øre/kg

-14,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flyktig Nitrogen for annet råstoff

fl.N.

 

 

 

 

 

 

1-40

41

42

43

44

45

46

47

Øre/kg

 

 

 

 

 

 

0,50

0,45

0,15

-0,15

-0,45

-0,75

-1,05

-1,35

fl.N.

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Øre/kg

-1,65

-1,95

-2,25

-2,55

-2,85

-3,15

-3,45

-3,75

-4,05

-4,35

-4,65

-4,95

-5,25

-5,55

fl.N.

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Øre/kg

-5,85

-6,15

-6,45

-6,75

-7,05

-7,35

-7,65

-7,95

-8,25

-8,55

-8,85

-9,15

-9,45

-9,75

fl.N.

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

Øre/kg

-10,05

-10,35

-10,65

-10,95

-11,25

-11,55

-11,85

-12,15

-12,45

-12,75

-13,05

-13,35

-13,65

-13,95

fl.N.

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øre/kg

-14,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salttrekktabell for avskjær:

Salt %

0,70

0,71

0,72

0,73

0,74

0,75

0,76

0,77

0,78

0,79

0,80

0,81

0,82

0,83

Øre/kg

-0,04

-0,08

-0,12

-0,16

-0,20

-0,24

-0,28

-0,32

-0,36

-0,40

-0,44

-0,62

-0,80

-0,97

Salt %

0,84

0,85

0,86

0,87

0,88

0,89

0,90

0,91

0,92

0,93

0,94

0,95

0,96

0,97

Øre/kg

-1,15

-1,33

-1,51

-1,68

-1,86

-2,04

-2,22

-2,39

-2,57

-2,75

-2,93

-3,10

-3,28

-3,46

Salt %

0,98

0,99

1,00

1,01

1,02

1,03

1,04

1,05

1,06

1,07

1,08

1,09

1,10

1,11

Øre/kg

-3,64

-3,81

-3,99

-4,17

-4,35

-4,52

-4,70

-4,88

-5,06

-5,23

-5,41

-5,59

-6,66

-6,83

Salt %

1,12

1,13

1,14

1,15

1,16

1,17

1,18

1,19

1,20

1,21

1,22

1,23

1,24

1,25

Øre/kg

-7,01

-7,19

-7,37

-7,54

-7,72

-7,90

-8,08

-8,25

-8,43

-8,61

-8,79

-8,97

-9,15

-9,33

Salt %

1,26

1,27

1,28

1,29

1,30

1,31

1,32

1,33

1,34

1,35

1,36

1,37

1,38

1,39

Øre/kg

-9,51

-9,68

-9,86

-10,04

-10,22

-10,40

-10,58

-10,76

-10,94

-11,12

-11,30

-11,48

-11,66

-11,84

Salt %

1,40

1,41

1,42

1,43

1,44

1,45

1,46

1,47

1,48

1,49

1,50

1,51

1,52

1,53

Øre/kg

-12,02

-12,20

-12,38

-12,56

-12,74

-12,92

-13,10

-13,28

-13,46

-13,64

-13,82

-14,00

-14,18

-14,36

Salt %

1,54

1,55

1,56

1,57

1,58

1,59

1,60=>

 

 

 

 

 

 

 

Øre/kg

-14,54

-14,72

-14,90

-15,08

-15,26

-15,44

-15,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes                        _______________________

                       

                        Svanhild Kambestad